Wereld-Projecten “On the Road to Bhutan”

 

In november 2008 waren in Bhutan veel feestelijkheden.

De zeer geïsoleerd gelegen eeuwenoude cultuur in het hooggebergte van de Himalaya had zich 100 jaar eerder verenigd onder leiding van Ugyen Wangchuk, de vorst van Tongsa, om een einde te maken aan de verschillende rivaliserende vorstendommen.

In 1907 werd Ugyen Wangchuk gekroond tot eerste Koning van het Boeddhistisch Koninkrijk Bhutan, het land van de (donderende) draak.

In november 2008 vond de kroning plaats van de vijfde Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuk.

Tenslotte vonden in dat jaar ook de allereerste democratische verkiezingen plaats in Bhutan.


Arnold Pilon werd gevraagd de kroningsplechtigheden en de vele feestelijkheden luister bij te zetten met zijn groep wereldreizigers en musici. Hij verzamelde de juiste mensen om zich heen en werd de organisator van het project en opdrachtgever voor het maken van de film “Road to Bhutan”. Op deze site leest u alles over dit grote meerjarige project.
Je kunt op verschillende manieren de wereld ontdekken. Iedereen heeft daar natuurlijk eigen ideeën over. Bij de planning van “Road to Bhutan” stond het voor ons vast, dat we op onze eigen manier zouden reizen. Het zou een vriendschapsreis worden. Zonder een verheven ideologie of doel. Vriendschap, duurzaamheid en respect voor de natuur stonden voorop. Niet het vluchtige, niet alleen proeven en dan doorreizen, niet alleen consumeren, ook geven. Als gast toon je respect en interesse.

Onze reizen zijn niet vrijblijvend. Het is geen sightseeing, of een aaneenschakeling van wegwerp- momenten. We trekken door heel veel landen. Soms dagen lang door ruig terrein en meestal niet sneller dan 20 km per uur omdat de wegen erg slecht zijn. Waar we kunnen, stoppen we. Vooraf worden er via internet afspraken gemaakt met lokale musici om samen muziek te gaan maken.
We hadden ons ten doel gesteld tijdens onze reis naar Bhutan een viertal zorgvuldig geselecteerde medische en sociale projecten voor de allerarmsten te ondersteunen. Deze projecten waren gelegen op onze route door Iran, Pakistan en India. Daarvoor moesten alle deelnemers sponsorgelden bijeenbrengen, dat was een voorwaarde voor deelname.

Uiteindelijk is er door een flinke inspanning van alle acht teams gezamenlijk € 65.000,- binnengekomen, zodat we zelfs twee extra scholen konden (ver)bouwen in India. Dat prachtige resultaat was een goede indicatie voor het enthousiasme van de deelnemers.


En dit hebben we onderweg kunnen doen:


Mahak Cancer Hospital for Children in Teheran (Iran),

een non-profit organisatie.

We hebben een geneesmiddelen-fonds in het leven kunnen roepen voor kinderen met kanker, waarvan de niet verzekerde (arme) ouders de dure kankermiddelen niet zelf kunnen betalen.

(€ 10.000,-)

Brooke Hospital for Animals Lahore (Pakistan)

Duizenden straatarme gezinnen zijn voor hun inkomen afhankelijk van een paard of een ezel, die ze als last- en trekdier gebruiken. De Brooke dierenartsen geven gratis hulp aan werkpaarden en ezels. We hebben een bijdrage aan de aanschaf van een rijdende veterinaire kliniek kunnen leveren.

(€ 10.000,-)Faith Foundation (India)

heeft als doel alleenstaande kinderen in Delhi aan een school te helpen onder het motto

“education is the only thing you cannot take away from them”.

De kinderen uit de sloppenwijken krijgen ook dagelijks een eenvoudige maaltijd aangeboden en komen graag naar deze school.

(€ 10.000,-)Freedom Through Education (India)

FTE-projecten in Delhi en Poona.

In India gaan nog altijd 200 miljoen kinderen niet naar school. Vanuit de gedachte “het einde van armoede begint op school” is Round Table India (RTI) in 1998 gestart met een langdurig project om miljoenen kansarme kinderen een eerlijke kans te geven.

We hebben de bouw en verbouw van twee scholen in samenwerking met RTI  kunnen realiseren.

(€ 20.000,-)Kilu Music School in Thimphu (Bhutan) is de eerste muziekschool voor kinderen in Bhutan. Ze hebben zeer beperkte middelen om het muziekonderwijs gestalte te geven.

We hebben instrumenten geschonken naast een geldelijke bijdrage ter ondersteuning. Daarnaast hebben we een geschenk aan de regering kunnen aanbieden ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van het boeddhistisch koninkrijk Bhutan.

(€ 15.000,-)